Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea interactiunii INOE 2000 – IHP cu intreprinderile specializate in productia si mentenanta de echipamente hidraulice, pentru transferul de cunostinte in subdomeniul aplicatiilor de nisa privind tehnologiile destinate productiei de subansamble mecanohidraulice la cerere, intretinere, reparatii, verificari si control, in scopul eficientizarii energetice a utilajelor mobile.

Obiective specifice ale proiectului

a) Stabilirea si realizarea transferului pachetului specific de cunostinte generale de catre INOE 2000 – IHP catre intreprinderile interesate in subdomeniul aplicatiilor de nisa privind tehnologiile destinate productiei de subansamble mecanohidraulice la cerere, intretinere, reparatii, verificari si control;

b) Sprijinirea accesului intreprinderilor interesate la facilitatile laboratoarelor si sectiilor de cercetare ale IHP;

c) Asigurarea unei activitati de cercetare industriala de tehnologii de nisa pentru subansamblele hidraulice realizate la cerere, pentru realizarea unor tehnologii de mentenanta (intretinere si reparatii) si pentru realizarea unor tehnologii de verificare si control care sa poata stabili eficienta energetica;

d) Realizarea unor activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala impreuna cu intreprinderile pentru dezvoltarea tehnologiilor de nisa care sa eficientizeze energetic sistemele hidraulice ale utilajelor mobile de tipul celor din transport si masini agricole.

Obiectul contractului

Subiectul principal al contractului il constituie transferul unor cunostinte aplicative de la IHP la intreprinderi in domeniul unor tehnologii de nisa (fabricatie de produse la cerere si mentenanta) prin:

  • asistenta si consiliere pentru intreprinderi, in scopul cunoasterii si asimilarii cunostintelor specifice domeniului, existente la IHP;
  • accesul intreprinderilor la facilitatile IHP;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala pentru realizarea de subansamble mecanohidraulice la cerere, de nisa (electropompe, cilindri), specifice activitatilor de mentenanta, pentru intreprindere, in colaborare efectiva;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala a dispozitivelor de modernizare si reglare a servovalvelor, aparatelor hidraulice proportionale si a altor echipamente electrohidraulice;
  • elaborarea unor tehnologii si metodologii eficiente energetic de mentenanta a elementelor hidraulice ale masinilor agricole si utilajelor mobile, pentru intreprindere, in colaborare efectiva;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala de dispozitive si standuri experimentale de verificare si control a echipamentelor hidraulice, pentru intreprindere si in colaborare efectiva;
  • cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala de truse mobile de verificare si control a functionarii si reglarii instalatiilor hidraulice, pentru intreprinderi, si in colaborare efectiva;
  • instruire personal propriu si personalul intreprinderilor pentru accesul la laboratoarele IHP si pentru insusirea cunostintelor de mentenanta;
  • informare si diseminare activitati si rezultate proiect.

 

MENTEH | INOE 2000-IHP © 2018-2024