Contact

INOE 2000 Filiala IHP, cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint nr. 14, cod postal: 040558

Persoana de contact:
Director de proiect –
Dr. Ing. Ionas Catalin DUMITRESCU (Director INOE 2000-IHP)
Tel.: 0213363991, Fax: 0213373040, e-mail: dumitrescu.ihp@fluidas.ro

MENTEH | INOE 2000-IHP © 2018-2024