Despre proiect

Titlul proiectului
ELABORAREA DE TEHNOLOGII EFICIENTE ENERGETIC IN APLICATIILE DE NISA ALE FABRICATIEI SUBANSAMBLELOR MECANOHIDRAULICE LA CERERE SI MENTENANTEI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE MOBILE
Acronim: MENTEH

ID: P_40_415, cod SMIS 2014+ 119809

Contract de finantare: nr. 6 /25.06.2018, incheiat cu MCI in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC)

Beneficiar:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000

Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Actiunea 1.2.3 Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Durata proiectului: 54 luni
Locul derularii proiectului: Sediul INOE 2000 Filiala IHP, Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint nr. 14, cod postal: 040558

Activitati:

activitătile de tip A promoveaza expertiza si fac cunoscute capacitatea tehnica, umana si materiala a IHP; aceste activitati au rolul de a intensifica interactiunea INOE 2000-IHP cu mediul de afaceri prin facilitarea accesului IMM-urilor la expertiza extinsa si la utilitatile de cercetare, de a asigura legaturi bilaterale intre coordonatorul proiectului si potentialii beneficiari de transfer tehnologic si urmaresc: ● sa faca cunoscuta capacitatea unitatii de cercetare de a solutiona problemele din domeniu, sau pe cele identificate de firme pe piata, prezentand si exemple din activitatea anterioara; sa identifice nevoile de dezvoltare ale firmelor; ● sa identifice noi beneficiari de transfer tehnologic pe tema proiectului; ● sa ofere asistenta tehnologica si consiliere intreprinderilor, cu scop final incheierea de contracte; ● sa prezinte infrastructura de cercetare din laboratoare in vederea inlesnirii accesului intreprinderilor la acestea; ● sa pregateasca personalul implicat din partea INOE 2000-IHP pentru transferul de cunostinte;

activitatile tip B si C presupun realizarea de contracte pentru cercetari de idei, solutii si tehnologii utilizand facilitatile (in special laboratoarele pentru tipul B si compartimentele CD petru tipul C) si personalul IHP, in scopul instruirii de personal, realizarii de incercari, testari, studii de piata si studii de impact care sunt realizate pentru intreprinderi, activitati sustinute partial de la bugetul de stat conf. Pachetului de Informatii al POC;

activitatile de tip D presupun indeplinirea unui obiectiv comun cu asumarea comuna a riscurilor, si anume realizarea de produse noi, inovative sau imbunatatite eficiente energetic, si care sa fie folosite in domeniul de nisa al mentenantiei, realizate in baza transferului de cunostinte folosind resurse comune;

activitatile tip E urmaresc sa asigure derularea in conditii bune a proiectului prin activitati de management, informare, publicitate si diseminare rezultate, în scopul indeplinirii obiectivelor sale in conditii cat mai apropiate de planul de lucru previzionat.

Valoarea totala a proiectului este de 8.301.282 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.348.984 lei.

 

MENTEH | INOE 2000-IHP © 2018-2024